Termeni și condiții

www.pontajangajati.ro

1. Prevederi generale

Detinatorul platformei online www.pontajangajati.ro este societatea COSMIC WEB S.R.L. (denumita in continuare „COSMIC WEB” sau „Societatea”) cu sediul în sat Motca, com. Motca, nr.259, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/501/2016, avand CIF RO35710787.

Prezentele Termeni si Conditii se aplica activitatilor prezentate prin intermediul www.pontajangajati.ro, detinuta de COSMIC WEB, precum si interactiunii utilizatorului de internet cu platforma online.

Interactiunea cu site-ul www.pontajangajati.ro echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a termenilor de mai jos de catre orice utilizator de internet care transmite solicitari catre COSMIC WEB sau se aboneaza la newsletterul oferit de societate.

COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui Site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si Conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a Utilizatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Prestator si Utilizator, se vor aplica Termenii si Conditiile valabile la momentul inregistrarii solicitarii utilizatorului catre COSMIC WEB.

Relatia dintre parti este guvernata de prevederile legale aplicabile in vigoare.

2. Definitii

Site” – platforma online www.pontajangajati.ro;

Document” – prezenta versiune a Termenilor si Conditiilor;

Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

 1. toate informatiile disponibile pe Site-ul www.pontajangajati.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 2. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Utilizatorilor de internet care interactioneaza cu Site-ul de catre COSMIC WEB prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, avand acordul valabil exprimat in prealabil de catre Utilizator in acest scop;
 3. orice informatie comunicata Utilizatorului prin orice mijloc de catre un angajat al COSMIC WEB, conform informatiilor de contact specificate sau nu de catre acest Utilizator;
 4. informatii legate de Serviciile si/sau preturile practicate de COSMIC WEB intr-o anumita perioada;
 5. date referitore la COSMIC WEB sau alte date privilegiate ale Societatii.

Utilizator” – persoana fizica care navigheaza pe Site sau interactioneaza, sub diverse forme, cu acesta (completare formulare, abonare la newsletter, transmiterea unui mesaj catre COSMIC WEB etc.) si are acces la Continut;

Abonat” – persoana fizica sau juridica ce se aboneaza la Newsletter-ul oferit de COSMIC WEB, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

Comunicari comerciale si de marketing” – Orice tip de mesaj trimis catre Utilizator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ Viber/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-a achizitionat/vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;

Newsletter/ Buletin informativ”- mijlocul de informare periodica a Abonatului, exclusiv electronic, cu privire la serviciile si/sau promotiile desfasurate pe Site intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea COSMIC WEB cu referire la informatiile continute de acesta;

Tranzactie”-  incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui serviciu prezentat pe Site catre Utilizator, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de COSMIC WEB;

Pachete disponibile” – ofertele regasite intr-o anumita perioada pe Site si care pot fi comandate de Utilizator/ Utilizator/ Cumparator;

Deseu” – orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca in conformitate cu prevederile OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Deseu reciclabil” – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri in conformitate cu prevederile OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Deseu periculos” – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste Site-ul, operatorul de date este reprezentat de COSMIC WEB;

Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Prelucrare” – orice operatiune/set de operatiuni efectuata/e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.

Contract la distanta” – contractul incheiat intre profesionisti, respectiv COSMIC WEB si Utilizatorii ce pot fi companii sau specialisti de mediu;

Notificari”- informări periodice, exclusiv electronic, cu privire la raportarile care urmeaza a fi scadente si alte evenimente din calendar sau orice informari care au legatura cu functionalitatile aplicatiei.

3. Politica generala

3.1 Dispozitii generale

Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare a Site-ului/ Continutului de catre Utilizator. Utilizatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Utilizator ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate societatii COSMIC WEB.

Plasarea oricarui tip de solicitare pe Site-ul www.pontajangajati.ro implica acordul explicit al Utilizatorului privind prezentele Termeni si Conditii. Astfel, conform Legii Comertului Electronic 365/2002, contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunita conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimantamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.

Prin folosirea Site-ului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Continutului sau Serviciului pus la dispozitie de COSMIC WEB, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In cazul in care Utilizatorul sau Abonatul nu este de acord cu prezentele Termeni si Conditii si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta va avea urmatoarele posibilitati:

 1. va trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: office@pontajangajati.rosi va preciza motivele si/sau solicitarile de operare a modificarilor dorite;
 2. daca nu va dori modificarea dispozitiilor prezentului Document, va renunta la accesul la Serviciu, precum si la orice alte instrumente oferite de COSMIC WEB prin intermediul Site-ului precum: primirea buletinelor informative si/ sau comunicarilor comerciale si de marketing din partea COSMIC WEB, transmise pe orice suport (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea COSMIC WEB. In acest context, Prestatorul va sterge toate datele care fac referire la Utilizator/ Abonat din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese;
 3. utilizatorul poate primi o varianta customizata a prezentelor Termeni si Conditii doar in anumite situatii particulare ce se pot negocia cu COSMIC WEB.

Utilizatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta Documentul.

Toate solicitarile plasate pe Site-ul www.pontajangajati.ro se supun prezentelor Termeni si Conditii.

3.2 Continutul

Denumirea Site-ului si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea COSMIC WEB sau dupa caz, Prestatorul detine un drept de utilizare asupra acestora, astfel ca aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: text, informatii, articole, grafica, fotografii, imagini, video, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. este proprietatea Prestatorului. Toate elementele Produselor/ Serviciilor pe care COSMIC WEB le poate oferi Utilizatorilor prin Site sau prin aplicatia Pontaj Angajati, inclusiv, fara limitare, design-ul general, precum si continutul etichetelor sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

Utilizatorul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Site-ul www.pontajangajati.ro.

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Utilizatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre COSMIC WEB pe www.pontajangajati.ro. In caz contrar, COSMIC WEB va demara orice demers legal pentru protejarea drepturilor de autor asupra intregului Continut furnizat si copiat/ preluat fara drept de alti utilizatori de internet in mod injust si nelegal.

Orice Continut la care Utilizatorul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta Documentului in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre COSMIC WEB si Utilizator si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea COSMIC WEB cu referire la acel Continut.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat COSMIC WEB, se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Prestatorul nefiind in niciun fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

In cazul in care COSMIC WEB confera Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea COSMIC WEB pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea COSMIC WEB si/sau a angajatului acestuia, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

Utilizatorul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Continutului, societatii COSMIC WEB sau oricarui tert/ partener cu care COSMIC WEB are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

3.3 Newslettere/ Buletine informative

Primirea de Buletine informative/ Newslettere si alte alerte de acest gen presupune completarea unui formular specific de catre Utilizator prin bifarea casutei corespunzatoare din cadrul formularelor de pe Site, care, astfel, devine Abonat, si acceptarea neconditionata a Documentului, in cazul in care acesta nu si-a exprimat in prealabil acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari printr-o alta modalitate.

Abonarea la newsletter-ul COSMIC WEB se poate efectua numai daca Utilizatorul are varsta de 16 ani impliniti la momentul transmiterii intentiei de abonare.

Datele cu caracter personal folosite de COSMIC WEB pentru transmiterea de buletine informative vor fi utilizate numai in scopurile descrise in Politica de confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile acesteia, document disponibil pentru consultare pe Site.

Renuntarea la primirea buletinului informativ de catre Abonat se poate efectua in orice moment, in mod facil, prin retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor sale in scop de marketing si prin exprimarea intentiei de dezabonare, astfel:

 1. folosind optiunea specifica de dezabonare din cadrul oricarui buletin informativ primit;
 2. prin contactarea Prestatorului via e-mail si transmiterea intentiei de dezabonare de la newsletter si fara nicio obligatie reciproca ulterioara a vreunei parti sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea buletinului informativ nu implica renuntarea la acordul manifestat pentru prezentul Document, aceasta renuntare producand efecte doar pentru viitor, ulterior comunicarii intentiei de retragere a consimtamantului.

COSMIC WEB nu va fi tinuta de obligatia de a transmite buletinul informativ Abonatului.

Prestatorul nu va include in buletinele sale informative transmise Abonatului niciun tip de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la un tert care nu este partener al COSMIC WEB.

3.4 Informatii de contact 

COSMIC WEB publica pe Site datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre Utilizator sa fie una facila.

Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Societatii se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil, considerandu-se, astfel, ca Utilizatorul consimte, la randul sau, la primirea notificarilor din partea COSMIC WEB in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate pe Site.

COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/ abuzive, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail office@pontajangajati.ro sau in cadrul formularui de contact disponibil pe Site ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre COSMIC WEB in comunicarile sale cu solicitantul, in scopul solutionarii oricaror inconventiente legate de activitatea www.pontajangajati.ro, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare.

3.5 Confidentialitatea datelor cu caracter personal

COSMIC WEB depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Utilizatorilor/ Abonatilor sai, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Utilizator/ Abonat vor fi stocate de catre COSMIC WEB in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice Site-ului www.pontajangajati.ro.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Prestatorul o efectueaza in contextul navigarii pe Site sau interactiunii cu acesta, prin completarea formularelor, abonarea la newsletter, persoana vizata va consulta Politica de confidentialitate afisata pe Site.

3.6 Accesul la Aplicatia Pontaj Angajati

Accesul la aplicatia Pontaj Angajati este conditionat de crearea unui cont de utilizator. Utilizatorul va completa formularul de inregistrare, va identifica punctele de lucru si va opta pentru unul dintre pachetele disponibile in Aplicatie, ulterior efectuand plata pentru a beneficia de serviciul oferit prin Aplicatia Pontaj Angajati. Utilizarea aplicatiei se va supune acelorasi Termeni si Conditiilor.

3.7 Informatii si prezentarea serviciilor COSMIC WEB

COSMIC WEB poate publica pe Site informatii despre servicii si/ sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp.

Toate preturile aferente Serviciilor, respectiv Pachetelor disponibile, sunt prezentate pe Site si sunt exprimate in EUR. Preturile afisate nu contin momentan TVA si vor fi facturate in RON, la cursul BNR EUR/RON din ziua efectuarii tranzactiei.

Pentru platile online cu cardul, Prestatorul nu este/ nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun alt cost suplimentar suportat de catre Utilizator, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune apartine exclusiv Utilizatorului.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor/ Produselor disponibile pe Site (texte/ imagini statice/ dinamice/ prezentari multimedia etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea COSMIC WEB, acestea fiind cu titlu de prezentare.

Pentru a descrie Serviciile listate pe Site, COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a utiliza si alte Servicii/ Produse care pot sa nu fie incluse in costurile respectivelor Servicii.

3.8 Comanda online

Pentru a plasa o comanda de Servicii prin intermediul Site-ului www.pontajangajati.ro, Utilizatorul va fi redirectionat catre aplicatia Pontaj Angajati.

3.9 Valabilitatea ofertelor

COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru Serviciile afisate pe Site si disponibile in Aplicatie fara notificarea in prealabil a Utilizatorului in acest sens.

3.10 Plata cu cardul

Utilizatorul poate plati prin transfer bancar sau online cu cardul bancar contravalorea Serviciilor/ Produselor comandate, autorizarea si remiterea Tranzactiilor de acceptare a cardului se realizeaza exclusiv prin intermediul procesatorului de plati Netopia Payments, prin solutia integrata. Netopia Payments este furnizorul Societatii COSMIC WEB SRL de solutie software prin care se faciliteaza comertul electronic, insemnand servicii de plata, administrare plati si protectie antifrauda.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard, cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat in prealabil pentru plata online.

COSMIC WEB nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Utilizatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

3.11 Limitarea de raspundere

COSMIC WEB nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe Continut.

Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip Continut prezentata sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

COSMIC WEB nu este raspunzator de inscrierile care nu sunt incarcate pe Site, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic independente de vointa Societatii, pierderile, intarzierile sau orice alte situatii aparute la plasarea comenzii cauzate de furnizorii de servicii si/ sau de Internet, conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa completeze un formular, sa se aboneze la newsletter etc.

In cazul in care un Utilizator/ Abonat considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre COSMIC WEB violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Prestatorul pentru detalii suplimentare, astfel incat COSMIC WEB sa remedieze eventualele incalcari.

Utilizatorul foloseste Site-ul asumandu-si propria responsabilitate, COSMIC WEB fiind libera de orice raspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea/ accesarea/ vizitarea Site-ului sau ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

COSMIC WEB nu raspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

COSMIC WEB nu garanteaza Utilizatorului acces pe Site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/ sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Prestatorului.

COSMIC WEB nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, in mod integral, proprietarii acestora.

Prestatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-ului si/ sau al Continutului transmis catre Utilizator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al COSMIC WEB, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate produce sau produce efectiv pagube de orice natura de partea Utilizatorului  si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

COSMIC WEB nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

 1. Site-ul va fi potrivit cerintelor Utilizatorului;
 2. Site-ul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice tip;
 3. Produsele/ Serviciile obtinute in mod gratuit sau contra cost prin intermediul Site-ului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Utilizatorului.

COSMIC WEB nu poate fi tinuta responsabila in niciun fel in fata niciunui Utilizator care utilizeaza Site-ul sau Continutul, altfel decat in limita prevederilor ce constituie prezentele Termeni si Conditii.

In cazul in care exista nemultumiri din partea Utilizatorului/ Abonatului, acesta poate o solicitare la adresa de e-mail office@pontajangajati.ro.

3.12 Frauda si SPAM

COSMIC WEB nu solicita Utilizatorilor/ Abonatilor sai, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.), informatii referitoare la date confidentiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale etc.

Utilizatorul/ Abonatul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

COSMIC WEB nu va fi tinut raspunzator in situatia in care un Utilizator/ Abonat ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/ ca reprezinta interesele COSMIC WEB.

Utilizatorul sau Abonatul va informa COSMIC WEB asupra unor asemenea tentative de frauda, folosind datele de contact disponibile pe Site.

COSMIC WEB nu promoveaza SPAM-ul.

Comunicarile realizate de catre Societate prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, telefonic etc.) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/ Continutului si/ sau a Societatii COSMIC WEB si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 1. de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/ Abonat prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;
 2. de a altera sau altfel modifica continutul Site-ului sau Continutul expediat prin orice metoda de catre COSMIC WEB catre Utilizator/ Abonat;
 3. de a afecta performantele serverului/ serverelor pe care ruleaza Site-ul;
 4. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Continutul expediat prin orice mijloc de catre COSMIC WEB catre Utilizator/ Abonat atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.

 

4. Litigii

Prin folosirea/ vizitarea/vizualizarea etc. a Site-ului si/ sau a oricarui Continut trimis de catre COSMIC WEB Utilizatorului/ Abonatului prin accesare si/ sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele Termeni si conditii.

Prezentul Contract se considera incheiat in Romania si, in consecinta, este guvernat de dispozitiile legale aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Utilizator si COSMIC WEB se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul COSMIC WEB.

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, COSMIC WEB ofera Utilizatorului posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune.

COSMIC WEB nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si  Conditiilor.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

5. Solutionarea alternativa a litigiilor – SOL

In vederea solutionarii independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile, pe cale extrajudiciara, a eventualelor litigii care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare incheiate cu dumneavoastra in calitate de Consumator, prin intermediul site-ului www.pontajangajati.ro, va informam de existenta si posibilitatea de a recurge la platforma europeana SOL (denumita in continuare „platforma SOL”).

Platforma SOL este un site internet interactiv, gratuit si disponibil online in toate limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, creat pentru consumatorii si comerciantii care doresc o solutionare pe cale extrajudiciara a litigiilor indicate in paragraful anterior.

Aveti posibilitatea de a accesa platforma SOL la urmatoarea adresa de internet: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

Adresa noastra de e-mail este urmatoarea office@pontajangajati.ro.

6. Clauze finale

COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului Document, precum si orice modificari ale Site-ului/ structurii acestuia/ Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Site-ul si/ sau orice Continut, fara o notificare prealabila a Utilizatorului sau Abonatului in acest sens.

COSMIC WEB nu va putea fi tinut responsabil pentru eventualele erori aparute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

COSMIC WEB isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/ sau legaturi pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In eventualitatea in care exista intrebari/ sugestii cu privire la COSMIC WEB, ne puteti contacta la adresa de corespondenta electronica office@pontajangajati.ro.

Acest document reprezinta acordul partilor si a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei.

COSMIC WEB S.R.L

ULTIMA ACTUALIZARE: 06.03.2023